"Loading..."
 

Služby

04 Reklamní služby

Marketing
a PR

Nabízíme komplexní služby z oblasti marketingu jako jedné z koncepcí obchodní politiky firem, jejímž úkolem je zabezpečit maximální ekonomický efekt.

Marketingové studie:

Nabízíme komplexní služby z oblasti marketingu jako jedné z koncepcí obchodní politiky firem, jejímž úkolem je zabezpečit maximální ekonomický efekt. Zajistíme zpracování studií základních nástrojů marketingu:
  • Průzkum trhu
  • Plánování výrobního programu
  • Propagace výrobků a služeb
Při tvorbě marketingového plánu využíváme tzv. zásady 4P, tedy marketingového mixu zásad
  • Product/service-produkt a služby
  • Price-cena
  • Promotion-prezentace výrobku nebo služby
  • Place-distribuce

Public Relations:

Rapid zajišťuje vydávání press releasů, organizuje spolupráci s novináři, především zahraničními, a zabezpečuje jejich pobyt v ČR, komplexně zajišťuje tiskové konference, sympozia, semináře, zejména jako součást proexportní politiky státu v rámci účasti české republiky na zahraničních výstavách a veletrzích. K této činnosti využíváme své vybudované kontakty na zahraniční PR agentury ve více než 30 zemích celého světa.
S touto aktivitou souvisí:
  • odborná a jazyková tvorba včetně tisku a distribuce informačních bulletinů v tuzemsku i v zahraničí
  • příprava článkových materiálů a jejich umísťování v tisku v tuzemsku i v zahraničí
  • realizace příloh v zahraničním tisku

Jsme členem těchto asociací

Asociace pro venkovní reklamu ČR
Asociace pro venkovní reklamu ČR
Společenstvo organizátorů veletržnícha výstavních akcí ČR
Společenstvo organizátorů
veletržních a výstavních akcí ČR
Komora pro hospodářské styky SNS
Komora pro hospodářské
styky SNS
Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora ČR
Czech ICT Alliance
Czech ICT Alliance
Asociace pro venkovní reklamu ČR
Asociace pro venkovní reklamu ČR
Společenstvo organizátorů veletržnícha výstavních akcí ČR
Společenstvo organizátorů
veletržních a výstavních akcí ČR
Komora pro hospodářské styky SNS
Komora pro hospodářské
styky SNS
Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora ČR
Czech ICT Alliance
Czech ICT Alliance