"Loading..."
 

Služby

04 Reklamní služby

Marketing
a PR

Nabízíme komplexní služby z oblasti marketingu jako jedné z koncepcí obchodní politiky firem, jejímž úkolem je zabezpečit maximální ekonomický efekt.

Marketingové studie:

Nabízíme komplexní služby z oblasti marketingu jako jedné z koncepcí obchodní politiky firem, jejímž úkolem je zabezpečit maximální ekonomický efekt. Zajistíme zpracování studií základních nástrojů marketingu:
  • Průzkum trhu
  • Plánování výrobního programu
  • Propagace výrobků a služeb
Při tvorbě marketingového plánu využíváme tzv. zásady 4P, tedy marketingového mixu zásad
  • Product/service-produkt a služby
  • Price-cena
  • Promotion-prezentace výrobku nebo služby
  • Place-distribuce

Public Relations:

Rapid zajišťuje vydávání press releasů, organizuje spolupráci s novináři, především zahraničními, a zabezpečuje jejich pobyt v ČR, komplexně zajišťuje tiskové konference, sympozia, semináře, zejména jako součást proexportní politiky státu v rámci účasti české republiky na zahraničních výstavách a veletrzích. K této činnosti využíváme své vybudované kontakty na zahraniční PR agentury ve více než 30 zemích celého světa.
S touto aktivitou souvisí:
  • odborná a jazyková tvorba včetně tisku a distribuce informačních bulletinů v tuzemsku i v zahraničí
  • příprava článkových materiálů a jejich umísťování v tisku v tuzemsku i v zahraničí
  • realizace příloh v zahraničním tisku

Jsme členem těchto asociací

Asociace pro venkovní reklamu ČR
Asociace pro venkovní reklamu ČR
Společenstvo organizátorů veletržnícha výstavních akcí ČR
Společenstvo organizátorů
veletržních a výstavních akcí ČR
Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora ČR
Czech ICT Alliance
Czech ICT Alliance